Psycho educatie voor ouders

Tijdens de training Psycho-educatie voor ouders krijgt u onder andere uitleg over AD(H)D, de oorzaken daarvan, de gevolgen op korte- en langere termijn en verschillende behandel- en begeleidingsmogelijkheden.

Voor wie?

Ouders en opvoeders van kinderen en jongeren bij wie recent de diagnose AD(H)D is gesteld.

Doel

U krijgt meer  inzicht  in de betekenis die de diagnose kan hebben voor u en uw kind, waar u rekening mee moet houden en wat de mogelijkheden zijn voor begeleiding en behandeling. Daarnaast ontmoet u tijdens de training Psycho-educatie andere ouders van kinderen met AD(H)D met wie u ervaringen en tips kunt uitwisselen.

Werkwijze

De voorlichting wordt door twee medewerkers van Kinnik gegeven in een groep van maximaal 12 ouders. Zij geven informatie over AD(H)D, de gevolgen daarvan voor een gezin en hoe u daarmee kunt omgaan. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Er zijn aparte cursussen voor ouders van basis-- en middelbare schoolkinderen.

Hoe vaak en waar?

De bijeenkomsten vinden ’s avonds plaats en duren twee uur. De cursussen worden gegeven in Leeuwarden en Heerenveen. Voor ouders van basisschoolkinderen zijn er drie bijeenkomsten en voor ouders van middelbare schoolkinderen twee bijeenkomsten.