Psycho educatie ADHD

Psycho-educatie is het verkrijgen van voorlichting over een psychiatrische stoornis. Nadat de diagnose is gesteld worden ouders op de hoogte gebracht wat ADHD en hoe zij er in algemene zin mee om kunnen gaan.

Doel

Het bieden van voorlichting om zo meer zicht te krijgen op kenmerken, symptomen, de oorzaak en het beloop van de stoornis. Er wordt gekeken naar mogelijkheden en hoe om te gaan met deze stoornis binnen het gezin.

Werkwijze

In een groep met een maximum van 8 echtparen waarvan bij het kind  de diagnose AD(H)D is gesteld. De ouders krijgen hierbij voorlichting met bijbehorende documentatie. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel.

Hoe vaak en wanneer?

Drie avonden van 120 minuten. Deze vinden plaats binnen de polikliniek. Als groepsgewijze educatie niet wenselijk of mogelijk is kan deze individueel worden aangeboden.