Psychose

Een psychose is een korte of langere periode waarbij iemand het contact met de werkelijkheid verliest. Wat een psychose precies is, is moeilijk uit te leggen omdat iedereen zijn of haar eigen beleving heeft. Erfelijkheid en omgevingsfactoren spelen een rol. Ook drugsgebruik kan psychotische verschijnselen veroorzaken. Slaaptekort en stress kunnen een psychose uitlokken of versterken. Een psychose lijkt in de pubertijd tweemaal zo vaak voor te komen bij jongens als bij meisjes.

Kenmerken psychose

Tijdens een psychose kan iemand last hebben van één of meerdere symptomen; wanen, hallucinaties, gedachten of slaapproblemen. Afhankelijk van de leeftijd kunnen bepaalde symptomen anders gepresenteerd worden dan bij volwassenen. Iemand die aan schizofrenie lijdt, heeft één of meerdere psychosen doorgemaakt. Jongeren hebben tijdens een psychose heftige emoties. Vaak is sprake van achterdocht. Ze denken dat ze in de gaten gehouden worden of afgeluisterd. Wanen en hallucinaties zorgen ervoor dat jongeren met een psychose dingen zien of horen die er niet zijn. Dit is levensecht. De jongere kan zelfs in gesprek gaan met de stemmen of hallucinaties. Jongeren met een psychose kunnen zichzelf ook eigenschappen toedichten die ze niet hebben. Voorbeelden daarvan zijn dat ze denken beroemd te zijn of op aarde om de wereld te redden.

Waar loopt een jongere met een psychose tegenaan?

Hoe eerder de klachten, hoe groter de invloed op de ontwikkeling van de jongere. Een psychose is erg ingrijpend en voor de buitenwereld vaak moeilijk te begrijpen. Dit zorgt bij jongeren voor gevoelens van onbegrip en problemen met de omgeving. Naar school gaan, werken en het aangaan van sociale contacten is heel moeilijk. Vaak trekt een jongere met een psychose zich daarom terug in de eigen kamer.

Waar lopen ouders van kinderen met een psychose tegenaan?

Voor ouders is een psychose erg ingrijpend en moeilijk te begrijpen. Ouders voelen zich machteloos: hoe hadden ze kunnen helpen of dit kunnen voorkomen? Naasten worden daarom bij de behandeling goed betrokken, omdat jongeren zelf niet altijd besef hebben van hun aandoening. Tijdens de diagnostiek is de informatie van ouders onmisbaar. Vooral hallucinaties in combinatie met sociale achteruitgang is alarmerend. Jongeren zullen waarschijnlijk deze ‘alarmsymptomen’ niet spontaan melden.

Behandeling Psychose

Bij psychose spelen vaak ook andere psychische problemen of verslaving. Medicatie werkt bij psychosen goed, maar vaak is ook behandeling nodig voor bijvoorbeeld een zich voordoende depressie of angstklachten. Opname in een kliniek is bij een ernstige psychose ook een optie. Verschillende individuele behandelingen en groepstherapieën zijn mogelijk. Specifiek is de behandeling van VIP.