Psychotherapie

Psychotherapie is bedoeld voor jongeren die al langdurig problemen hebben in het contact en de relaties met anderen. Binnen psychotherapie leer je om na te denken over je eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Zo kan je beter snappen hoe je in elkaar zit en waarom je vaak reageert zoals je doet. Binnen de therapie kijk je naar hoe je problemen zich ontwikkeld hebben en leer je om op een andere manier te gaan denken en ander gedrag uit te proberen.

Voor wie?

Psychotherapie is bedoeld voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek die in staat zijn om een behandelrelatie met een therapeut aan te gaan. Binnen deze gesprekken  kunnen ze (leren) reflecteren op zichzelf, anderen en gebeurtenissen.

Doel

Door de therapie worden vaardigheden vergroot om adequaat met zichzelf en anderen om te kunnen gaan.

Werkwijze

Het bieden van psychotherapie waardoor jongeren (leren) reflecteren op zichzelf en gebeurtenissen.

Hoe vaak?

De therapie wordt één keer per week gegeven en duurt 50 minuten. Omdat de problemen vaak al lang bestaan, is deze therapie ook langdurig (1-2 jaar). Er staat geen maximum aantal sessies. Na een half jaar wordt opnieuw vastgesteld of iemand in aanmerking komt voor de behandeling.