Dossier en rechten

Kinderen en jongeren hebben binnen Kinnik uiteraard ook rechten. Deze rechten zorgen ervoor dat ze goede informatie krijgen en een goede behandeling. Hieronder staan de belangrijkste op een rijtje.

Informatie

We vinden het heel belangrijk dat kinderen en jongeren goed weten hoe onze hulp eruitziet. Ze hebben recht op goede informatie over de behandeling die ze krijgen. Een medewerker van Kinnik moet alles zo uitleggen dat elk kind en elke jongere begrijpt hoe Kinnik helpt. Bij kinderen en jongeren onder de zestien jaar hebben ook de ouders of verzorgers recht op goede informatie. Boven de zestien jaar mag de jongere zelf beslissen of hij of zij wil dat de ouders geïnformeerd worden.

Toestemming

Kinnik kan kinderen en jongeren alleen helpen als ze daarvoor toestemming geven. Als zij niet akkoord zijn met de behandeling mogen we ze niet helpen. Als iemand onder de zestien jaar is moeten ook de ouders of verzorgers akkoord geven voor de behandeling. Boven de zestien jaar is het genoeg wanneer de jongere alleen toestemming geeft voor hulp bij Kinnik. In overleg is het dan zelfs mogelijk de ouders of verzorgers niet te informeren. Als het beter is voor de behandeling om deze wel te betrekken, zal de medewerker daarover wel met de jongere overleggen.

Bij de start van elke behandeling wordt toestemming gevraagd. Maar in crisissituaties - als een jongere met psychiatrische problemen een gevaar is voor zichzelf of voor anderen - mag de hulpverlener wel behandelen zonder dat de jongere daar toestemming voor geeft.

Recht op inzage

Zowel kinderen en jongeren als de ouders of verzorgers mogen in het dossier over de behandeling kijken. Op deze manier kunnen ze volgen hoe de behandeling eruitziet en of het goed gaat. Bij jongeren boven de zestien jaar mogen ouders het dossier alleen inzien als de jongere daar toestemming voor heeft gegeven.