Remweg training (stop-denk-doe)

De Remweg training is voor kinderen met ADHD en impulsiviteitsproblemen. Deze kinderen hebben dusdanig last van deze klachten dat hun rem op impulsen onvoldoende functioneert.

Voor wie?

De Remweg training is voor kinderen met ADHD van 8 tot 14 jaar.

Doel

Problemen oplossen door het aanleren van de Stop-Denk-Doe methode en daardoor de sfeer in het gezin verbeteren, evenals de onderlinge communicatie.

Werkwijze

Ouders en kinderen leren de stop-denk-doe principes toe te passen. Ze leren impulsen te beheersen en aandacht te reguleren. Er wordt ingegaan op planmatig denken en consequenties en gevolgen van hun handelen te overzien. Daarnaast worden ouders en hun kind geleerd met elkaar te overleggen.

Hoe vaak en waar?

De training bestaat uit 8 sessies die 1 keer in de week plaatsvinden, waarvan 5 groepsbijeenkomsten en 3 individuele bijeenkomsten. Daarnaast zijn er 5 ouderbijeenkomsten aan deze training gekoppeld.