Samenwerkingsverbanden

Kinnik vindt het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties erg belangrijk. Door kennis en expertise te bundelen en uit te wisselen, kunnen veel kinderen en jongeren beter geholpen worden met hun specifieke probleem.

School als Werkplaats

Kinnik neemt in Leeuwarden deel aan dit succesvolle initiatief. Het doel is vroegtijdig problematiek opsporen en verergering voorkomen.

Spoed4Jeugd

Spoed4Jeugd biedt spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

FACT Jeugd

Kinnik werkt wat betreft FACT-zorg samen met VNN. FACT Jeugd is opgericht om kinderen en jongeren die op meerdere terreinen vastlopen zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen.