Sociale vaardigheidstraining ‘Samen denken en doen’

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis ASS en/of ADHD kunnen de sociale vaardigheidstraining (sova) ‘Samen denken en doen’ volgen. Hierdoor leren kinderen beter om te gaan met verschillende sociale situaties.

Doel

Kinderen leren door training hoe ze zich op kunnen stellen. Het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen en voelt zich zelfverzekerder in sociale situaties. De kinderen leren dat andere kinderen anders kunnen denken en doen en leren hier rekening mee te houden. Daarnaast leren ze situaties beter in te schatten door eerst te denken en dan te doen.

Werkwijze

Eerst leren de kinderen elkaar kennen zodat er een veilig klimaat ontstaat en ze vertrouwd raken met elkaar. Daarna worden vaardigheden aangeleerd door gerichter te belonen en ongewenst gedrag te stoppen. Dit wordt gedaan door opklimmende moeilijkheidsgraden in vaardigheden toe te passen. Tot slot vindt er een evaluatiegesprek met ouders en kind plaats en is er een terugkombijeenkomst voor ouders.

Voor wie?

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Het kind moet een IQ is boven de 80 hebben.

Hoe vaak en waar?

De training bestaat uit 16 bijeenkomsten voor de kinderen die worden gekoppeld aan 5 ouderbijeenkomsten. De trainingen vinden plaats binnen de polikliniek.