Spoedzorg

Met spoed hulp nodig?

Als kinderen of jongeren erg in de war of erg angstig of somber zijn, kunnen ze de controle over zichzelf verliezen. Zoiets kan er toe leiden dat hij of zij op dat moment potentieel een gevaar oplevert voor zichzelf of de omgeving. Bij zo’n ingrijpende situatie, is snel handelen erg belangrijk.

Spoed4Jeugd

Als meldpunt voor crisissituaties, is Spoed4Jeugd in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen vier jeugdzorginstellingen, waaronder Kinnik. Als u hiernaartoe belt, krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij of zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Vervolgens wordt er overlegd met andere hulpverleners, waarna u kort daarna teruggebeld wordt over de te nemen actie. De medewerkers die betrokken zijn bij Spoed4Jeugd werken nauw samen, dus u hoeft niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen.

Let op: Spoed4Jeugd kunt u inschakelen als uw kind nog geen hulp heeft van Kinnik, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Jeugdhulp Friesland of Tjallingahiem. Mocht uw kind al bij één van deze vier organisaties hulp krijgen dan kunt u de spoedsituatie direct bij deze organisatie melden.

Wanneer is er een sprake van een crisissituatie?

Soms is het lastig in te schatten of het om een crisissituatie gaat. Twijfelt u of u Spoed4Jeugd kunt inschakelen? Met onderstaande checklist kunt u een inschatting maken:

  • Het gaat om een kind of jongere tot achttien jaar
  • Het kind of de jongere heeft problemen die veroorzaakt worden door gedrag- of opvoedproblemen, psychiatrische problemen of problemen binnen het gezin.
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving.
  • De problemen zijn zo ernstig dat deze niet meer met reguliere hulp kunnen worden opgelost.
  • Het kind of de jongere heeft nog geen hulp van een hulpverlener van Kinnik. Als dit wel het geval is, dan kunt u eerst contact opnemen met deze hulpverlener.

Als u alle bovenstaande vragen met 'ja' kunt beantwoorden, is het verstandig om Spoed4Jeugd te contacteren. Meer informatie vindt u op www.spoed4jeugd.nl.

Tijdelijke opname

Mocht uit de inschatting van de crisis blijken dat tijdelijk verblijf in de kliniek nodig is, dan biedt Kinnik kinderen en jongeren die mogelijkheid. In de kliniek zijn weinig prikkels van de buitenwereld en zorgt 24-uuurs begeleiding en structuur ervoor dat een kind of jongere zich weer beter gaat voelen.

Contact

Als u als ouder, verzorger of andere naastbetrokkene denkt dat een kind of jongere gevaarlijk is voor zichzelf of de omgeving, is het verstandig om Spoed4Jeugd in te schakelen. Zij zijn elk uur van de dag te bereiken via het nummer 0800 - SPOED4J (0800 - 7763345) en verwijzen u mogelijk door naar Kinnik Spoed. Mocht uw kind al in behandeling zijn bij Kinnik dan kunt u direct contact opnemen met Kinnik.