Spoed4Jeugd

Het is belangrijk dat er in spoedsituaties, waarbij kinderen of jongeren in het gedrang dreigen te komen, snel hulp kan komen. Spoed4jeugd is een samenwerkingsverband tussen vier Friese organisaties: Bureau Jeugdzorg, Jeugdhulp Friesland, Reik en Kinnik. Zij hebben hun specialiteiten gebundeld in één gezamenlijk team met één voordeur dat in geval van spoed direct zorgt voor het inzetten van hulp vanuit de juiste expertise.

Meer informatie: www.spoed4jeugd.nl