Spoedzorg

Als kinderen of jongeren erg in de war of erg angstig of somber zijn, kunnen ze de controle over zichzelf verliezen. Zoiets kan er toe leiden dat hij of zij op dat moment potentieel een gevaar oplevert voor zichzelf of de omgeving. Bij zo’n ingrijpende situatie, is snel handelen erg belangrijk.

Direct contact

Als u denkt dat een kind of jongere gevaarlijk is voor zichzelf of de omgeving, is het verstandig om Spoed4Jeugd in te schakelen. Zij zijn elk uur van de dag te bereiken via telefoonnummer 0800 - SPOED4J (0800 - 7763345)

Spoed4Jeugd

Als meldpunt voor crisissituaties, is Spoed4Jeugd in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen vier jeugdzorginstellingen, waaronder Kinnik. Als u hiernaartoe belt, krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij of zij probeert zo snel mogelijk helder te krijgen wat er aan de hand is en de juiste zorg in te zetten.

Wanneer is er een sprake van een crisissituatie?

Soms is het lastig in te schatten of het om een crisissituatie gaat. Twijfelt u of u Spoed4Jeugd kunt inschakelen? Met onderstaande checklist kunt u een inschatting maken:

  • Het gaat om een kind of jongere tot achttien jaar.
  • Het kind of de jongere heeft problemen die veroorzaakt worden door gedrag- of opvoedproblemen, psychiatrische problemen of problemen binnen het gezin.
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving.
  • De problemen zijn zo ernstig dat deze niet meer met reguliere hulp kunnen worden opgelost.
  • Het kind of de jongere heeft nog geen hulp van een hulpverlener van Kinnik. Als dit wel het geval is, dan kunt u eerst contact opnemen met deze hulpverlener.

Als u alle bovenstaande vragen met ja beantwoordt, is het verstandig om Spoed4Jeugd te contacteren. Meer informatie vindt u op www.spoed4jeugd.nl of bel via 0800 - SPOED4J (0800 - 7763345)

 

 

.