Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relatie met andere mensen. Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie genoemd. Het gaat bij deze therapie om het doorbreken van ongewenste onderhoudende patronen binnen het gezin.

Voor wie

Systeemtherapie wordt vaak ingezet binnen de kinder –en jeugdpsychiatrie (ook in combinatie met andere therapiën) bij veel psychiatrische stoornissen, zoals gedragsstoornissen, stemming- en angststoornissen, autismespectrumstoornissen, psychotische stoornissen, trauma gerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (in wording) en ADHD.

Doel

Psychische klachten of psychiatrische stoornissen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situaties waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem. Vaak kunnen klachten sneller verholpen worden door aandacht te hebben voor het ‘systeem’ rondom het kind.

Werkwijze

Tijdens de therapie proberen we de vicieuze cirkel te doorbreken. Klachten van de één worden beïnvloed door de ander binnen het systeem. Binnen gezinstherapie maken we van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. Doorgaans worden alle betrokkenen die invloed kunnen hebben uitgenodigd.

Hoe vaak en waar?

De therapie bestaat uit sessies van 60-90 minuten die meestal in een frequentie van eens per 2 weken  plaatsvinden. De gesprekken vinden normaliter plaats op een polikliniek, maar kan wanneer nodig ook in de thuissituatie plaatsvinden.

Hoe vaak sessies nodig zijn verschilt erg per casus en stoornis. Bij start en tijdens evaluaties worden doelen gesteld en verdere afspraken hierover gemaakt.