Onze visie op de transitie

Nu de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp bij gemeenten komt te liggen, ontstaan er kansen om het voor kinderen en jongeren beter te doen. Eerder op het spoor komen van problemen, hulp zo licht mogelijk houden en liefst dichtbij huis bieden. De gebiedsteams (of sociale wijkteams) spelen hierbij een zeer waardevolle rol. Zij maken het mogelijk om over te schakelen op een lichtere vorm van begeleiding, zodra cliënten geen specialistische behandeling in de jeugd-ggz meer nodig hebben. Voor Kinnik alle reden om te investeren in een goede samenwerkingsrelatie met deze nieuwe ketenpartners.

Expertise delen

Van onze kant dragen we graag bij aan het werk van de gebiedsteams. Door mee te kijken wat er aan de hand is of zo nodig kort mee te behandelen. We willen onze expertise graag delen met de gebiedsteams, zodat zij in staat zijn (beginnende) psychiatrische problematiek te signaleren. Op deze website is binnenkort informatie te vinden over het programma dat we daarvoor kunnen aanbieden met o.a. cursusdagdelen en klinische lessen.