Traumagerelateerde stoornissen

Een trauma ontstaat na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld na fysiek- en psychisch geweld, een auto-ongeluk, mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Deze gebeurtenissen worden herbeleefd en jongeren met een trauma proberen situaties waarin het trauma kan voorvallen te vermijden. Er zijn verschillende traumagerelateerde stoornissen. Hieronder de meest voorkomende:

Posttraumatische stressstoornis

Een posttraumatische stressstoornis ontstaat na een (ernstige) gebeurtenis. In die gebeurtenis voelde de jongere zich bedreigt of ernstig in gevaar. De reactie is niet altijd direct na de gebeurtenis. Het is daardoor soms in eerste instantie niet direct duidelijk waar de klachten vandaan komen. De posttraumatische stressstoornis uit zich door nachtmerries, slaapproblemen en herbelevingen overdag. Maar ook hyperventilatie en constante gevoelens van angst kunnen een kenmerk zijn.

Acute stressstoornis

Bij een acute stressstoornis reageert het kind of de jongere direct op een onlangs meegemaakte ernstige gebeurtenis. Hij of zij voelde zich daarbij erg angstig, geschokt of het was ronduit gruwelijk. De symptomen lijken sterk op de symptomen van een posttraumatische stressstoornis.

Reactieve hechtingsstoornis

Bij een kind met een reactieve hechtingsstoornis is het niet mogelijk zich op een gezonde manier emotioneel te hechten aan mensen in hun naaste omgeving door het ontbreken van het basisvertrouwen. Dit komt bijvoorbeeld bij kinderen die geadopteerd zijn voor, doordat ze in hun baby- of peutertijd in een omgeving leefden waar ze geen ouders hadden. Ook bij kinderen die verwaarloosd zijn komt deze stoornis voor.

Wat betekent de diagnose voor naasten?

Het is lastig aan te geven wat de diagnose voor ouders betekent. Over het algemeen is het voor naasten erg lastig om het kind of de jongere zo met angsten en nachtmerries te zien kampen. Soms hebben kinderen de gebeurtenis niet verteld aan hun naasten. Dan kan het een opluchting zijn te weten wat er heeft voorgevallen en hoe daar nu aan wordt gewerkt. Helaas hebben soms de ouders een rol in het ontstaan van de klachten. Dit is het geval bij mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Behandeling traumagerelateerde stoornissen

We bieden verschillende behandelingen bij traumagerelateerde stoornissen. Gesprekstherapieën, zoals Cognitieve Gedragstherapie, maar ook andere individuele behandelingen en groepsbehandelingen.