Triple P (positief opvoeden)

Tijdens het Triple P programma krijgen ouders verschillende strategieën en vaardigheden aangereikt voor de dagelijkse praktijk van de opvoeding. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven op het gebied van gedragsstoornissen. Ouders leren hoe ze de opvoedingsvaardigheden op een hele reeks gedragingen kunnen toepassen en dit zowel thuis als elders kunnen uitvoeren.

Voor wie?

Kinderen en jongeren met een diagnose waarbij gedragsproblemen komen kijken. Primair gaat het om kinderen met een gedragsstoornis, maar ook andere stoornissen kunnen behandeld worden met de Triple-P methode.

Doel

Het doel van Triple P is het voorkomen van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap en zelfvertrouwen van ouders. Triple P niveau 4 en 5 betreffen vaardigheidstrainingen en ondersteuning. Niveau 5 is daarnaast gericht op omgaan met stress en relatieproblemen.

Werkwijze

Triple-P niveau 4 is een groepstraining. Indien wenselijk kan deze training ook individueel aangeboden worden. Triple-P niveau 5 is een individuele training.

Hoe vaak en waar?

De training niveau groep 4 bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten (120 minuten) en drie telefonische afspraken. De training niveau groep 5 bestaat uit 4 tot 11 wekelijkse bijeenkomsten (duur 60 minuten).