Uitgangspunten

In onze werkwijze zijn dit belangrijke uitgangspunten:

Er snel bij zijn

Kinderen staan snel op achterstand als hun problemen niet tijdig onderkend worden. Hoe eerder een kind geholpen wordt, hoe beter. Uitgestelde hulp is vaak duurdere hulp.

Ingrijpen is lang niet altijd nodig

Problemen gaan soms vanzelf over. Vaak spelen factoren in de omgeving van het kind een rol. We kijken altijd naar de context van het kind.

Diagnostiek verheldert veel

Gedrag van een kind is voor ouders soms moeilijk te duiden. Een kort diagnostisch traject geeft inzicht in wat er met hun kind aan de hand is (soms is dat niets!) en hoe zij hun opvoeding daar op kunnen afstemmen.

Ouders spelen sleutelrol

Kinderen krijgen de beste kansen als ouders in staat zijn goede ontwikkelcondities voor hen te scheppen. Dus is onze hulp voor een groot deel op de ouders gericht.

Het echte probleem aanpakken

Een kind kan allerlei symptomen laten zien (moeilijk gedrag bijvoorbeeld), maar het is niet gezegd dat dáár ook het aangrijpingspunt voor hulp ligt. Soms ligt dat bij de ouders, soms in een dieperliggende stoornis bij het kind.

Crisis biedt een kans

Door snel en deskundig aanwezig te zijn in een gezin is een crisis om te buigen tot een situatie waarin nieuwe gedragsmogelijkheden ontstaan.

Vasthoudendheid bij gesloten problematiek

Niet iedereen wil graag geholpen worden. Het vraagt veel geduld, vasthoudendheid en inventiviteit om gesloten probleemsituaties open te breken.