Vaktherapie

Vaktherapie of non-verbale therapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, psychomotorische therapie en dramatherapie. Bij vaktherapie staat het ‘ervaren’ centraal. Het kind ‘doet en voelt’ in plaats van dat het ‘leert en weet’.

Voor wie?

Vaktherapie is met name bedoeld voor jongeren met een gedragsstoornis. Maar ook andere stoornissen kunnen behandeld worden met non-verbale therapie.

Doel

  • verminderen van gedragsproblemen
  • verbeteren van sociaal-cognitieve vaardigheden
  • vergroten van zelfcontrole
  • verminderen van impulsief gedrag
  • opdoen van succeservaringen
  • ordenen van gedrag en gevoel
  • versterken van het zelfvertrouwen
  • leren uiten van en vormgeven aan emoties

Werkwijze

Bij non-verbale therapie legt de therapeut op speelse wijze contact met het kind en brengt zo de hulpvraag in kaart. Er worden ervaringsgerichte oplossingen aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het kind doet ervaringen op met nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijkse leven.. Via beeldend materiaal leert het kind in allerlei situaties van de eigen houding en het gedrag naar anderen. De therapeut helpt het kind in woord en vooral in daad bij het zetten van de noodzakelijk stappen die tot verandering leiden. Deze therapie kan individueel, in groepsverband of met het gehele gezin worden gevolgd.

Hoe vaak en waar?

In eerste instantie wordt gestart met een vijftal keer waarna geëvalueerd wordt. Indien gewenst maakt de therapeut vervolgafspraken.