Veranderingen jeugdzorg 2018

Vanaf 2018 wordt de (specialistische) jeugdzorg anders georganiseerd in Friesland.

Gemeentes en zorgaanbieders willen de ondersteuning verbeteren, er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en weken vanuit de meest passende oplossing. Eén kind, één plan. In deze animatie wordt de transformatie duidelijk uitgelegd.

Verwijsindex

Wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een gezin, dan is het goed om de verschillende vormen van hulp op elkaar af te stemmen. Daarom bestaat de Friese verwijsindex. Eén kind, één gezin, één plan.

Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassene. Dit op een zo vroeg mogelijk moment, zodat kan worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden. In deze animatie wordt de inzet van de verwijsindex duidelijk uitgelegd.