Visie en werkwijze

Kinderen verdienen de beste kansen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een goed en gelukkig leven. Kansen op een diploma en een passende baan. Kansen op gezondheid en zingeving. Sommige kinderen dreigen echter al op jonge leeftijd vast te lopen in hun ontwikkeling, door problemen in het gezin waarin ze opgroeien of door klachten van psychische aard. Kinnik kind en jeugd ggz zet zich er voor in om kinderen weer ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Kunnen wat je kan, is hoe we dat verwoorden.

Kinderen missen kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend en deskundig behandeld. Kinnik is er voor kinderen met complexe psychische problemen die daardoor dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Lees onze uitgangspunten