VIVIO

Het VIVIO-circuit is een behandelcircuit dat bedoeld is voor jongeren (van 16 tot 26 jaar) die om bepaalde redenen vastlopen in hun ontwikkeling, waardoor zij niet of nauwelijks meer de motivatie hebben om de nodige stappen te zetten om uit deze impasse te komen. Ook de ouders en naastbetrokkenen kunnen de impasse van hun kind niet doorbreken. Bij de jongere moet sprake zijn van een psychiatrische stoornis. De problemen die hiervan het gevolg zijn, kunnen zich op meerdere terreinen van hun dagelijks leven afspelen: de thuissituatie, school/opleiding, vrije tijdsbesteding en niet in de laatste plaats is de impact die deze problemen heeft op hun zelf als persoon met eigen ambities en verlangens enorm groot. De kinderen en jongeren van de doelgroep lopen niet alleen vast in hun ontwikkeling, maar lopen ook het risico een chronisch psychiatrische patiënt te worden als hun ontwikkeling blijft stagneren. Daarom moeten alle zeilen bijgezet worden om de ontwikkeling weer op gang te brengen en het herstel te bevorderen.

Motivatie

Binnen het Viviobehandelhuis wordt aangesloten bij de problemen die de jongere heeft. Niet alleen de problemen zijn leidend maar met name ook de motivatiefase waarin de jongere zich bevindt, dat wil zeggen in hoeverre de jongere gemotiveerd is voor behandeling. Wanneer aangesloten wordt bij de motivatiefase is er mogelijkheid om verandering te bewerkstelligen. De diagnose is hierin niet bepalend maar de motivatie van de jongere en diens probleem. Het Viviobehandelhuis is onderdeel van het VIVIO-circuit. In dit circuit wordt er door verschillende onderdelen nauw samengewerkt. De onderdelen zijn: de FACT-teams, VIP-team, Deeltijdbehandeling, het Behandelhuis en de Beschermende Woonvormen. Door alle onderdelen in een circuit onder te brengen wordt bewerkstelligd dat er ontschotting plaatsvindt, er voor de jongere sprake is van een geleidelijke overgang en er op een uniforme manier zorgprogramma overstijgend wordt gewerkt. Hierdoor trachten wij te voorkomen dat jongeren op latere leeftijd tot de EPA doelgroep gaan behoren.

In het ViViobehandelhuis worden jongeren behandeld die ernstig stagneren in hun ontwikkeling in samenhang met de thuissituatie. Belangrijk daarbij is dat de jongere een daginvulling heeft in de vorm van school, werk of vrijwilligerswerk.

In het behandelhuis worden ze volgens het competentiemodel getraind tot zelfstandigheid. Volgens dit model worden de vorderingen nauwlettend bijgehouden waardoor er altijd sprake is van progressie. De periode dat jongeren in het behandelhuis kunnen verblijven is 3 tot 6 maanden.