Ouders

Kinderen en jongeren leren veel van hun ouders of verzorgers en u weet veel van uw kind. We vinden het daarom belangrijk u te betrekken bij de behandeling. Als uw kind behandeling krijgt bij Kinnik, gaan we daarom als dat mogelijk is ook met u in gesprek. Wij bieden hulp als u niet weet hoe u uw kind verder kunt helpen. Psychische klachten of stoornissen vragen soms veel energie, ook van u als ouder of verzorger. Daarom bieden we oudertrainingen, cursussen, ouderbegeleiding en educatie over stoornissen. Om ook u te helpen.