Verwijzers

Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Kinnik werkt met andere organisaties, scholen, wijk- en gebiedsteams en huisartsen samen om problemen bij kinderen en jongeren op tijd te signaleren en hulp goed af te stemmen. Kinnik is een specialistische, tweedelijns organisatie. Dit betekent dat kinderen, jongeren en hun ouders door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten (o.a. kinderarts) of het wijk en gebiedsteam kunnen worden verwezen. Deze personen maken een inschatting van de ernst van de problematiek en verwijzen door.

‘Eén gezin, één plan en één regisseur’ is het uitgangspunt van de nieuwe jeugdzorg, waarvoor de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt. Ook Kinnik vindt het belangrijk dat de zorg rond het gezin georganiseerd wordt en dat, wanneer meerdere organisaties betrokken zijn, duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Kinnik heeft samenwerkingsverbanden met verschillende partners, zoals Jeugdhulp Friesland, Reik, Verslavingszorg Noord Nederland, het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, huisartsen en scholen.

Bent u huisarts of bent u als professional verbonden aan een school, sociaal wijkteam of jeugdzorgorganisatie dan vindt u hiernaast relevante informatie. Sociale wijkteams kunnen meer informatie vinden onder Gemeenten.