Voorlichting

Kinnik vindt het belangrijk om de Friese samenleving zo uitgebreid mogelijk te informeren over psychische klachten. We zien het als onze maatschappelijke taak om vooroordelen weg te nemen en daarmee bij te dragen aan een samenleving met burgers die aandacht hebben voor elkaar.

Door aan te geven wat een psychiatrische stoornis betekent en wat dit doet met een kind, jongere en hun ouders of verzorgers willen we onderling begrip stimuleren. Voorlichting is voor Kinnik een belangrijk speerpunt. Voorlichting bieden we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door onze website en folders. Regelmatig geven we lezingen en we informeren via de Friese media regelmatig over onze doelgroep en onze hulp.

Ook hebben we een film gemaakt ‘Het complot van stemmen’ om mensen te laten ervaren hoe het is om complexe psychiatrische problemen te krijgen. Tot slot zijn we graag gesprekspartner voor gemeenten, andere jeugdzorgaanbieders en instanties.