Vragen over vacatures, stages en onderzoeken

Zijn er nog vacatures op secretarieel gebied?

Door de bezuinigingen binnen de GGZ zijn er momenteel helaas geen vacatures op dit gebied.

Zijn er bij Kinnik stageplekken?

Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen of je afstudeeropdracht te doen? Aanvragen hiervoor verlopen via het stagebureau. Stuur een e-mail naar stagebureau@ggzfriesland.nl

Wil Kinnik meewerken aan studieopdrachten, interviews, rondleidingen, projecten, onderzoeken, etc.?

Helaas hebben we hier op dit moment onvoldoende personeel voor.