Waar staan wij voor?

Kinderen missen kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend. Door er vroeg bij te zijn kunnen - ook ernstige - stoornissen en problemen goed worden aangepakt. Zo is leed op volwassen leeftijd te voorkomen!

Kinnik werkt nauw samen met andere jeugdzorgaanbieders, maar we hebben onze eigen expertise. Kinnik heeft de deskundigheid in huis om alle psychische stoornissen te behandelen. Onze specialisatie: kinderen met complexe problemen die vastlopen in hun ontwikkeling. In onze aanpak staan het kind en zijn of haar omgeving centraal. Ons streven is er snel bij te zijn en zo kort mogelijk te helpen. Soms is echter meer nodig. Dan bieden we intensievere behandeling vanuit FACT, Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding, kliniek en dagbehandeling.

Lees meer: