Wat betekent het voor u?

U kunt gewoon een beroep op Kinnik blijven doen. Maar voor lichtere hulpvragen kunt u in uw eigen gemeente ook terecht bij een sociaal wijkteam of gebiedsteam. Dat kan ondersteuning bieden op alle mogelijke terreinen, waaronder lichte psychische problemen. Bij ernstiger klachten kan het gebiedsteam een specialist van Kinnik raadplegen. Of ze verwijzen u door naar Kinnik. U kunt ook gewoon via de huisarts een verwijzing voor de jeugd-ggz krijgen. De nieuwe jeugdwet daagt Kinnik uit om meer met andere organisaties samen te werken en meer hulp te bieden in de eigen omgeving, bijvoorbeeld vanuit FACT-teams. Ook zetten we meer dan voorheen in op preventie, in samenwerking met scholen en andere jeugdzorgorganisaties.

Nog even afwachten!

Elke gemeente bepaalt zelf hoe die vorm en invulling geeft aan de jeugdhulptaken per 1 januari 2015. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het voor de gemeente waar u woont uit gaat zien. Kijk voor de specifieke informatie op de website van uw gemeente. Meer algemene informatie vindt u ook op www.hoeverandertmijnzorg.nl of www.voordejeugd.nl. Afspraak is wel dat iedereen die nu in zorg is dat ook per 1 januari 2015 kan blijven. Gemeenten staan garant voor de continuïteit van lopende behandelingen.

Bekijk hier de de informatieflyer van Kinnik over de veranderingen in de jeugd-GGZ vanaf 2015.