Wat kan Kinnik voor gemeenten betekenen?

De transitie van de jeugdzorg biedt kansen voor hulp dichtbij huis. Door een goede samenwerking tussen eerstelijns hulpverlening en specialistische hulp is het mogelijk kinderen en gezinnen precies de hulp aan te reiken die ze nodig hebben, niet meer en niet minder. Vanuit Kinnik werken we graag mee om het volgende mogelijk te maken:

  • Consultatie en advies aan sociale wijkteams / gebiedsteams
  • Verrichten van (korte, snelle) diagnostiek voor tijdige onderkenning van psychiatrische problematiek
  • Scholing van sociale wijkteams / gebiedsteams gericht op vroegsignalering van psychiatrische problemen
  • Samenwerking met gebiedsteams: lichte hulp door gebiedsteam, snelle doorgeleiding van complexe hulpvragen naar specialistische hulp (en weer terug)
  • Samenwerking rond gezinnen met problemen, met mogelijk inzet van Intensieve Psychiatrische Gezinshulp (IPG) of van bemoeizorg door FACT-jeugd-team

Benieuwd naar de verhalen van onze patiënten en hun ouders/verzorgers? In de folder hiernaast vindt u meer over aanbod en werkwijze van Kinnik.