Welke behandeling biedt Kinnik?

Kinnik zet zich in om de klachten en vragen waarmee een kind wordt aangemeld in kaart te brengen door middel van diagnostiek en vervolgens een behandeling aan te bieden die het kind weer kans geeft op een gezonde ontwikkeling. Bij de behandeling betrekken we altijd de ouders of verzorgers. Ook werken we samen met andere partijen (school, welzijnswerk, andere hulpverlening) die bij het gezin betrokken zijn om de behandeling te verbeteren.

De verschillende vormen van hulp staan uitgebreid beschreven op deze website. In het kort biedt Kinnik het volgende:

  • diagnostiek
  • behandeltrajecten op de polikliniek
  • intensievere hulp in de vorm van dagbehandeling
  • klinische opname bij crisissen of voor kortdurend behandelen van ernstige stoornissen
  • psychiatrische hulp aan huis bij moeilijke gezinssituaties

Benieuwd naar de verhalen van onze patiënten en hun ouders/verzorgers? In deze folder leest u meer over aanbod en werkwijze van Kinnik.

Preventie: KOPP

Kinnik zich ook op preventie van psyschische problemen. Dit doet de organisatie door vroeg te signaleren op scholen (Zorgadviesteams en School als Werkplaats). Maar ook door in gesprek te gaan met kinderen en jongeren die ouders hebben met een psychisch probleem. Het is bewezen dat deze kinderen en jongeren sneller ook zelf problemen ontwikkelen. Kinnik helpt deze kinderen en jongeren vanuit KOPP.