Wonen

Kinnik is net als MindUp onderdeel van GGZ Friesland. De woonschool van MindUp is een plek voor jongvolwassenen vanaf 17 jaar waar je stap voor stap zelfstandig leert wonen. Je leert bij de Woonschool van MindUp in een beschermde omgeving, waar ook andere jongeren wonen, vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te leren wonen. Kijk voor meer actuele informatie hiervoor ook op de pagina van MindUp over begeleid wonen. 

Voor wie is de Woonschool?

Je kunt wonen bij de Woonschool van MindUp als je psychische of psychiatrische klachten hebt vanaf 17 jaar. Je bent misschien nog in behandeling of hebt een behandeling gehad. Het belangrijkste is dat je zelfstandig leert wonen. Met onze begeleiding bereiden we je voor om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Financieel

Je moet deze ondersteuning echt zelf willen. Alleen zo kun je tot een goede samenwerking komen. Om het financieel te kunnen regelen is er een AWBZ-indicatie of een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig. Voldoe je hieraan, dan kom je in aanmerking voor de beschermde woonvorm. Als je verslaafd of agressief bent, kun je niet in de woonvorm wonen.

Woonbegeleiding

Bij de Woonschool van MindUp krijg je twee persoonlijk begeleiders. Zij helpen jou de eerste 6 weken te onderzoeken welke vaardigheden jij al beheerst. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. Ook kijken de persoonlijk begeleiders met jou welke vaardigheden jij graag wilt leren binnen de Woonschool van MindUp. Dit schrijven jullie op in een begeleidingsplan.

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar en houdt zich, naast wat er zich in huis afspeelt, ook bezig met school, werk en vrije tijd. Ze helpen jou het dagelijks leven zo overzichtelijk mogelijk in te delen. Het uitganspunt is 'zo normaal mogelijk'. We verwachten dat je naar school gaat of werkt.

Wonen in een wijk

Als je woont in een woonwijk, komen er bepaalde sociale regels bij kijken. Zo is het bij de Woonschool van MindUp niet de bedoeling dat anderen last hebben van geluidsoverlast. We kunnen ons voorstellen dat je graag een huisdier wilt: best een verantwoordelijkheid. Met de persoonlijk begeleider kun je overleggen of je financiën en huishouden genoeg op orde zijn, zodat een huisdier mogelijk is. Sommige jongeren experimenteren met drugs en alcohol. Omdat je niet zelfstandig woont, maar begeleiding ontvangt, is drugs niet toegestaan. We verwachten dat alcohol geen invloed heeft op je leerproces.

Drie fases

Wonen bij de Woonschool van MindUp wordt opgedeeld in 3 fases. In eerste instantie krijg je vrij intensieve begeleiding en veel tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Zo leren wij jou kennen en zien we wat jij kunt en wat je nog kunt leren. Als dat goed gaat, zul je steeds meer zaken zelf gaan oppakken. In de tweede fase word je steeds zelfstandiger. Wanneer je samen met de begeleiding hebt afgesproken dat je geen vaardigheden meer aan kunt leren binnen de Woonschool van Mind Up, dan kijken jullie samen of je helemaal zelfstandig gaat wonen, of dat je nog een andere vorm van ondersteuning nodig hebt.

Aanmelding en intake

Je behandelaar of contactpersoon kan je aanmelden via het secretariaat van Mind Up. Na de schriftelijke aanmelding word je uitgenodigd voor een welkomstgesprek. In dit gesprek verzamelen we samen de informatie die van belang is bij de beslissling of de Woonschool van Mind Up kan aansluiten bij jouw hulpvragen. Zo snel mogelijk na dit gesprek krijg je te horen of en wanneer je in aanmerking komt voor de Woonschool van Mind Up.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je altijd bellen met de begeleiders van de woonvorm. De begeleiders zijn altijd bereid om je te voorzien van informatie. Je kunt ook vrijblijvend een keer alleen of met je ouders een kijkje komen nemen. Je kunt ons bereiken via:

Woonschool Mind Up
Wismastate 204
8926 RE Leeuwarden
Tel.: 088  336 56 66
E-mail: info@mind-up.nl

Bereikbaar: elke dag van 08.30-23.00 uur.