Zorgprogramma's

Elke stoornis vraagt om een andere behandeling. Daarom heeft Kinnik voor de meest voorkomende stoornissen zorgprogramma's opgesteld. Een zorgprogramma beschrijft gedetailleerd de behandeling voor deze stoornissen, zodat iedere kind en iedere jongere die bij Kinnik behandeld wordt dezelfde, wetenschappelijk getoetste behandeling krijgt.

Ouders en kinderen kunnen bij Kinnik terecht als er sprake of een vermoeden is van:

  • Autisme en aan autisme verwante stoornissen (ASS)
  • AD(H)D
  • Angststoornissen
  • Eetstoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Psychotische stoornissen
  • Stemmingsstoornissen
  • Traumagerelateerde stoornissen

Informatie over bovenstaande psychische stoornissen