Kinnik, kind- en jeugdpsychiatrie

Kinnik maakt onderdeel uit van GGZ Friesland en heeft de deskundigheid in huis om complexe problemen te behandelen. Kinnik is er voor ieder kind; van peuter tot volwassene. Kinnik kijkt naar hun belemmeringen en mogelijkheden en helpt kinderen op een creatieve en speelse manier. Ons motto is: Kinnik helpt je kunnen wat je kan! Vandaar ook de naam Kinnik; 'dat kin ik' (in het Fries).

Onze specialisatie

Onze specialisatie zijn kinderen met complexe problemen, die daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. Onze aanpak hiervoor duiden we aan met het begrip vivio: vroegtijdig interveniëren bij vastlopen in ontwikkeling. Kinderen missen kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend. Door er vroeg bij te zijn kunnen - ook ernstige - stoornissen goed worden aangepakt en kan veel leed op volwassen leeftijd worden voorkomen. We fungeren met deze specialisatie in complexe problematiek als doorverwijsmogelijkheid voor andere jeugd-ggz-aanbieders.

Complete behandeling

Kinnik biedt een breed palet aan behandelvormen: van preventie tot crisiszorg, van lichte hulp tot intensieve begeleiding, van diagnostiek tot nazorg, van gezinsbehandeling-aan-huis tot crisisopname in een kliniek. Zo kunnen we de zorgintensiteit aanbieden die past bij de problematiek van het kind en de behoefte van ouders. We bieden zowel individuele- als groepstherapie aan.

Kinnik is werkzaam in de gehele provincie Friesland, met vestigingen in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.