Kwaliteit van de zorg

Kinnik is onderdeel van GGZ Friesland. GGZ Friesland is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiervoor is de mening van patiënten, familie en naasten erg belangrijk.

Sinds 2007 wordt de kwaliteit van zorg getoetst volgens de HKZ-normering. Het HKZ-certificaat dat GGZ Friesland en haar onderdelen hebben, bewijst dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Daarnaast is GGZ Friesland de tweede NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerde ggz-instelling in Nederland. Deze norm bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Kwaliteitsstatuut GGZ Friesland

Ook zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet sinds 1 januari 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben daarvoor een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Lees hier het kwaliteitsstatuut van GGZ Friesland