Mijn Kinnik portaal

Mijn Kinnik is het online portaal van Kinnik, waar jongeren zelf hun dossier kunnen bekijken. In Mijn Kinnik staat het behandelplan, rapportages, brieven, een intakeverslag en het signaleringsplan. Een behandelaar kan via Mijn Kinnik ook online modules aanbieden ter ondersteuning van de behandeling. Zo kan de behandeling ook thuis verder voortgezet worden en zijn jongeren actiever bezig met het bereiken van hun doelen. 

Inzage dossier

In overleg met de behandelaren wordt afgesproken wie inzage heeft in het dossier. Uiteraard is alle informatie goed beveiligd en alleen toegankelijk voor de jongere, eventueel ouders en de behandelaren. Informatie over de behandeling wordt nooit aan derden verstrekt.