Direct hulp nodig

Als een kind of jongere (onder 18 jaar) ernstig in de war is, de controle verliest en daardoor een gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving, schakel dan direct hulp in!

In behandeling bij Kinnik

Als een kind of jongere al in behandeling is bij Kinnik dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de behandelaar via ons centrale telefoonnummer:

058-2678999

LET OP: ’s Avonds en in de weekenden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Friesland (Kinnik is onderdeel van GGZ Friesland):

058-2848777

Nog niet in behandeling bij Kinnik

Als een kind of jongere nog niet in behandeling is bij Kinnik, schakel dan de hulp in van Spoed4Jeugd:

0800–7763345

Spoed4Jeugd is 24 uur per dag bereikbaar voor crisissituaties.

Levensbedreigende situatie? Bel dan direct 112.