Onze locaties

Leeuwarden - Polikliniek en deeltijdbehandeling
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
058-2678999

Heerenveen - Polikliniek
Kastanjelaan 1
8441 NC Heerenveen
058-2678999

Leeuwarden - Kliniek Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden
058-2848777

Drachten - Polikliniek
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
058-2678999