Dossier en rechten


Informatie

We vinden het heel belangrijk dat kinderen en jongeren goed weten hoe onze hulp eruitziet. Ze hebben recht op goede informatie over de behandeling die ze krijgen. Een medewerker van Kinnik moet alles zo uitleggen dat elk kind en elke jongere begrijpt hoe Kinnik helpt.

Bij kinderen en jongeren onder 16 jaar hebben ook de ouders of verzorgers recht op goede informatie. Boven de 16 jaar mag de jongere zelf beslissen of hij of zij wil dat de ouders ge├»nformeerd worden.

Toestemming

Kinnik kan kinderen en jongeren alleen helpen als ze daarvoor toestemming geven. Als zij niet akkoord gaan met de behandeling mogen we ze niet helpen. Als iemand onder de 16 jaar is, moeten ook de ouders of verzorgers akkoord geven voor de behandeling. Boven de 16 jaar is het genoeg als alleen de jongere toestemming geeft voor hulp bij Kinnik. In overleg is het dan zelfs mogelijk de ouders of verzorgers niet te informeren. Als het beter is voor de behandeling om deze er wel bij te betrekken, zal de medewerker daarover met de jongere overleggen.

Bij de start van elke behandeling wordt toestemming gevraagd. Maar in crisissituaties - als een jongere met psychiatrische problemen een gevaar is voor zichzelf of voor anderen - mag de hulpverlener wel behandelen zonder dat de jongere daar toestemming voor geeft.

Recht op inzage

Zowel kinderen en jongeren als de ouders of verzorgers mogen in het dossier over de behandeling kijken. Op deze manier kunnen ze volgen hoe de behandeling eruitziet en of het goed gaat. Bij jongeren boven de 12 jaar mogen ouders het dossier alleen inzien als de jongere daar toestemming voor heeft gegeven.