Aanmelden en wachttijden

Een huisarts, POH GGZ, jeugdarts, medisch specialist (kinderarts, psychiater), Veilig Thuis, de rechter, jeugdbescherming en jeugdreclassering en het wijk- of gebiedsteam van de gemeente kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar doorverwijzen naar Kinnik.

Voor vragen, consultatie en aanmeldingen, kunt u contact opnemen via tel. 058-2678999 of info@kinnik.nl. Voor het verwijzen van een kind of jongere kunt u gebruikmaken van Zorgdomein. U vindt Kinnik bij kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Actuele wachttijden

Hieronder ziet u een weergave van de volgende wachttijden per locatie weergegeven:

Leeuwarden:  5 weken

Drachten:        5 weken

Heerenveen:  12 weken

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact met op je huisarts. Je huisarts verwijst je door naar GGZ Friesland. Je kunt jezelf niet aanmelden voor een behandeling.