Aanmelden en wachttijden

Een huisarts, POH GGZ, jeugdarts, medisch specialist (kinderarts, psychiater), Veilig Thuis, de rechter, jeugdbescherming en jeugdreclassering en het wijk- of gebiedsteam van de gemeente kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar doorverwijzen naar Kinnik.

Voor vragen, consultatie en aanmeldingen, kunt u contact opnemen via tel. 058-2678999 of info@kinnik.nl. Voor het verwijzen van een kind of jongere kunt u gebruikmaken van Zorgdomein. U vindt Kinnik bij kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Actuele wachttijden

Hieronder ziet u een weergave van de volgende wachttijden per locatie weergegeven:

Leeuwarden:  10 weken

Drachten:        6 weken

Heerenveen:  15 weken

Let op: er staan ook wachttijden in ZorgDomein en de beschikbaarheidswijzer. Dit is een gemiddelde wachttijd. De wachttijden hierboven zijn specifiek.

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact met op je huisarts. Je huisarts verwijst je door naar GGZ Friesland. Je kunt jezelf niet aanmelden voor een behandeling.