Onze werkwijze

Aanmelding

Als verwijzer kunt u een kind met psychische problemen bij ons aanmelden. Daarna krijgt het kind samen met ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor een intakegesprek en voor het invullen van vragenlijsten vooraf.

Intake

Eerst kijken we zo snel mogelijk - soms al binnen een dag - hoe we het beste kunnen helpen. Dat doen we tijdens het intakegesprek. Het kind en de ouder(s)/verzorger(s) komen dan bij ons en gaan in gesprek met twee van onze kundige en bevlogen behandelaren. Wie 16 jaar of ouder is, mag kiezen of hij/zij  alleen of met ouder(s)/verzorger(s) wil langskomen.

Dat laatste vinden we overigens het fijnst, aangezien de ouder(s) of verzorger(s) het kind waarschijnlijk goed kennen. Tijdens het intakegesprek gaat het niet alleen over iemand zelf, maar vragen we ook naar de situatie thuis, op school of werk en wat verder belangrijk is voor het kind. Samen bespreken we hoe we zouden kunnen helpen.

Diagnostiek

Soms is het nodig dat we eerst verder onderzoeken wat het probleem is en wat de oorzaak daarvan is. Door middel van gesprekken, vragenlijsten en eventueel testjes, kijken we hoe we het beste kunnen helpen. 

Behandeling

Bij Kinnik zijn verschillende soorten behandeling mogelijk. Samen wordt gekeken wat het beste voor iemand is. De meeste kinderen en jongeren krijgen hulp op de polikliniek van Kinnik. Zij volgen, indien mogelijk, therapie in een groep. In deze groep zitten anderen die te maken hebben met hetzelfde probleem.

Het kan ook zijn dat er individuele gesprekken zijn met onze behandelaren, of gesprekken samen met ouder(s) of verzorger(s). Samen ga we op onderzoek uit hoe iemand de problemen kan oplossen. Misschien past het bijvoorbeeld beter om dingen te ondernemen, zoals creatief bezig zijn of meer bewegen. Uiteindelijk zal het kind leren hoe om te gaan met de psychische klachten en moeilijke situaties. 

Kinnik biedt naast de behandeling op de polikliniek ook andere vormen van hulp. Soms is de behandeling op de polikliniek niet voldoende en is het beter om bij Kinnik langs te komen voor deeltijdbehandeling. Als er sprake is van een crisissituatie, kan het zijn dat er hulp komt vanuit de kliniek van Kinnik. 

Van tevoren wordt afgesprokken hoe vaak iemand langs zal komen. Ook checken we tijdens de behandeling regelmatig of dat helpt om de doelen te behalen. Aan het eind van de behandeling is er een evaluatiegesprek met behandelaren en de ouder(s) of

Medicijnen

We proberen vooral te helpen door te praten en te doen. Soms kan dat onvoldoende blijken en onderzoeken we met elkaar of medicijnen hierbij (tijdelijk) kunnen ondersteunen. Deze medicijnen kunnen ervoor zorgen dat het kind zich rustiger, minder verdrietig of angstig voelt, waardoor het beter lukt om aan de klachten te werken.