Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen over uw kind? Wacht niet te lang en ga samen met uw kind naar uw huisarts of het wijk-/gebiedsteam. Zij kunnen een inschatting maken van wat er aan de hand is en hoe uw kind geholpen kan worden.  

Verwijzing

Als u uw kind wilt aanmelden bij Kinnik heeft u hiervoor een verwijzing nodig. Kinderen en jongeren tot 15 jaar kunnen naar Kinnik doorverwezen worden door de huisarts, POH-GGZ, jeugdarts, medisch specialist, het wijk- of gebiedsteam (gemeente), instellingen voor jeugdbescherming of Veilig Thuis. Jongeren van 15 tot 25 jaar kunnen doorverwezen worden naar het JVC (Jongvolwassencircuit). Zodra de verwijzing bij ons binnen is, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.  

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure of ons behandelaanbod, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de Zorgadministratie van Kinnik via het telefoonnummer: 058 267 8999. 

Aanmelden en wachttijden

Wij willen kinderen en jongeren met psychische klachten zo snel mogelijk hulp bieden. Kinnik doet er alles aan om de wachttijden steeds korter te maken, zodat iedereen snel bij ons terecht kan. 

Bekijk hier de actuele wachttijden van de zorg bij Kinnik.