Kinnik voor familie en naasten

Kinderen en jongeren leren veel van hun ouders of verzorgers en u weet veel over uw kind. Ook andere mensen kennen uw kind vaak goed, zoals een leraar en een vriend of vriendin. We vinden het daarom belangrijk om u en waar mogelijk andere belangrijke personen te betrekken bij de behandeling.  

Intake

Zodra een kind of jongere is ingeschreven bij Kinnik, vragen we ouders en kinderen vanaf 12 jaar digitaal enkele vragenlijsten in te vullen. Meestal vult ook de leerkracht een vragenlijst in. Door de vragenlijsten krijgen wij een beter zicht op de ontwikkeling van uw kind en de problemen die hij of zij ervaart, en kan de behandeling zo goed mogelijk afgestemd worden op het kind. Nadat alle vragenlijsten ingevuld bij ons zijn binnengekomen, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. We bespreken dan de uitkomsten van de vragenlijsten en de reden dat jullie naar Kinnik verwezen zijn. U kunt hierover open in gesprek gaan met uw behandelaar. Na het intakegesprek wordt er een (voorlopige) diagnose gesteld, van waaruit een voorstel wordt gedaan voor behandeling. Het kan zijn dat er meer onderzoek nodig is om een diagnose te kunnen vaststellen. Er wordt dan na het intakegesprek een voorstel gedaan welke diagnostische onderzoeken daarvoor nodig zijn (bijvoorbeeld een intelligentie onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek of gezinsdiagnostisch onderzoek). Na het intakegesprek en/of de diagnostiek volgt een adviesgesprek en worden onze bevindingen voorgelegd. Zodra de diagnose helder is, wordt er een voorstel gedaan voor passende behandeling. Samen stellen we een behandelplan op. Hierin staat hoe de behandeling eruit gaat zien en wanneer gekeken wordt of de behandeling aanslaat. Dit plan mag altijd worden ingezien door het kind of de jongere en de ouders. Een jongere van 16 jaar of ouder moet wel aangeven of hij of zij wil dat de ouders het plan inzien. 

Hulp voor ouders / verzorgers

Als u een kind heeft met psychische klachten is dat best ingrijpend voor u als ouder/verzorger. U zult zich afvragen wat een bepaalde stoornis precies inhoudt. Maar ook op welke manier u uw zoon of dochter het beste zou kunnen helpen. U kunt dan wel wat ondersteuning gebruiken. Kinnik kan u daarbij helpen! Psychische klachten of stoornissen vragen soms veel energie, ook van u als ouder of verzorger. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen: 

-    Oudercursus ADHD/ASS 
-    Systeemtherapie 
-    Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) 
-    Non Violence Resistance (NVR) cursus 
-    Educatie over ADHD, ASS en Angststoornissen 
-    Ouderbegeleiding 

Daarnaast wordt u natuurlijk nauw betrokken bij de behandeling van uw kind. Als het kind zich gaat ontwikkelen binnen de behandeling vinden wij het belang dat ouders/verzorgers hier onderdeel van zijn. Het verschilt per behandelvorm wat uw rol is in de behandeling van uw kind. 

Heeft u zelf psychische problemen? 

Kinnik helpt niet alleen kinderen en jongeren die zelf psychische problemen hebben. Ook als het met uzelf niet goed gaat, kunnen uw kinderen, samen met u bij ons terecht.  
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Het doel van KOPP is te voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen. Het KOPP-team biedt geen therapie, maar cursussen en een extra steuntje in de rug.