Familie en naasten

Familie en vrienden zijn van onschatbare waarde voor het herstel van patiënten. We werken vanaf het begin van de behandeling samen met familie, naasten en goede vrienden. 


Een patiënt mag altijd iemand meenemen naar een gesprek of behandeling. U kunt van grote steun zijn voor uw kind of jongere, ander familielid of vriend. Daarnaast kunt u meer informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is en hoe we daarbij kunnen helpen.

We vinden het bovendien belangrijk om ondersteuning te bieden aan familie en naasten. Het kan namelijk erg intensief zijn als iemand in uw directe omgeving psychiatrische klachten heeft. Misschien voelt u zich machteloos of verdrietig off wilt u meer over de aandoening weten en hoe u daar goed mee om kunt gaan; wij kunnen u ondersteunen.

Bij wie kan ik terecht?

Vanaf het begin van de behandeling heeft u een vast contactpersoon. Vragen en twijfels kunt u altijd bespreken met uw contactpersoon. Hij of zij kan u meer vertellen over hoe het gaat met uw familielid of naaste en over hoe u die het beste kunt ondersteunen. Blijft u met vragen zitten of heeft u hulp nodig om een klacht in te dienen? De onafhankelijke Familievertrouwenspersoon (FVP) is er om u daarbij te ondersteunen.

Ondersteuningsaanbod

GGZ Friesland biedt aan familie en andere naasten verschillende vormen van ondersteuning:
•    Voorlichting over psychiatrische stoornissen
•    Advies, ondersteuning en voorlichting voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gericht op preventie voor zowel ouders als kinderen.
•    Familievertrouwenspersoon
•    Familie-ervaringsdeskundige
•    Hulp voor nabestaanden na zelfdoding

Familieraad

Kinnik vindt het belangrijk dat familie en naasten zich betrokken voelen bij de behandeling van een kind of jongere. Daarom kunnen familieleden en naasten, maar ook andere belangstellenden zitting nemen in de Familieraad. De raad is er voor alle onderdelen van GGZ Friesland, dus ook voor Kinnik. 

De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, de samenwerking met u tijdens de behandeling en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

Meer informatie over de Familieraad, maar ook over wat we nog meer aanbieden voor familie en naasten vindt u op de website van GGZ Friesland.