Voor wie is Kinnik?

Kinnik zet zich ervoor in om de klachten en vragen waarmee een kind wordt aangemeld, in kaart te brengen door middel van diagnostiek en vervolgens een behandeling aan te bieden die het kind weer kans geeft op een gezonde ontwikkeling. 

Wij zijn er voor kinderen met complexe problemen, die daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. Kinderen missen kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend. Door er vroeg bij te zijn, kunnen - ook ernstige - stoornissen goed worden aangepakt en kan veel leed op volwassen leeftijd worden voorkomen. We fungeren met deze specialisatie in complexe problematiek als doorverwijsmogelijkheid voor andere jeugd-ggz-aanbieders.

Behandelaanbod

Kinnik biedt een breed scala aan behandelvormen: van preventie tot crisiszorg, van lichte hulp tot intensieve begeleiding, van diagnostiek tot nazorg, van gezinsbehandeling-aan-huis tot opname in een kliniek. Zo kunnen we precies die zorgintensiteit aanbieden die past bij de problematiek van het kind en de behoefte van ouders.

We bieden zowel individuele- als groepstherapie aan. Bij de behandeling betrekken we altijd de ouders of verzorgers. Ook werken we samen met andere partijen (school, welzijnswerk, andere hulpverlening) die bij het gezin betrokken zijn om de behandeling te verbeteren.

Samenwerking

Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Kinnik werkt met andere organisaties, scholen, wijk- en gebiedsteams en huisartsen samen om problemen bij kinderen en jongeren op tijd te signaleren en hulp goed af te stemmen.

Kinnik is een specialistische, tweedelijnsorganisatie. Dit betekent dat kinderen, jongeren en hun ouders door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten (o.a. kinderarts) of het wijk en gebiedsteam kunnen worden verwezen.