Familieraad

Kinnik vindt het belangrijk dat familie en naasten zich betrokken voelen bij de behandeling van een kind of jongere. Daarom kunnen familieleden en naasten zitting nemen in de Familieraad. De raad is er voor alle onderdelen van GGZ Friesland, dus ook voor Kinnik.

De Familieraad behartigt de belangen van familie en naasten. Leden praten en denken op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Kinnik betrekt de raad bij diverse projecten en vraagt de raad om advies. Meer informatie over de Familieraad, maar ook over wat we nog meer aanbieden voor familie en naasten vind je op de website van GGZ Friesland, waar Kinnik onderdeel van is.